zip 30 אינטרספיירס בע״מ פתרונות טכנולוגיים בחקלאות - במת הרמה                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מנוע דיזל

לומברדיני LDW 1003 כ"ס 24

לומברדיני LDW 1404 כ"ס 33

פרקינס 403D-11 דיזל HP28

פרקינס 404D-15 כ"ס דיזל

 

גרירה

הידרוסטטי על 2 או 4 גלגלים

על פי בקשה: מנוע הידראולי עם קיבולת גליל משתנה חשמלית

 

הילוכים

 הילוכים + ניטרלי בתנוחה מרכזית - בקרה חשמלית מלוח הבקרה

 

היגוי

עם הגה כוח הידראולי על הגלגלים הקדמיים

• היגוי עצמאי על הגלגלים האחוריים (4 וולט רוחב בלבד

• עם בורר 3 עמדות תלוי ו / או משולב על פי בקשה

 

 מהירות

 קמ"ש מקסימום 15 קמ"ש

 

בלמים

הידראולי על הגלגלים האחוריים-חניה / בלם שלילי

לפי בקשה: בלמים הידראוליים בארבעה גלגלים

 

אספן פירות

אספן מרכזי אחד עם הרמה אידראולית

גודל זמין ומסילות הרמה אנכיות ניתן לראות בתרשימים המוצגים להלן

שומר רגליים 

 

הרמה קדמית

מעלית הידראולית להעמסת ארגזים עד 500 ק"ג

 

הרמה אחורית

מנוע הידראולי לפריקת ארגזים בנפח של עד 500 ק"ג

 

מסילות גלגלים לארגזים

לאורך כל המכונה

 

ציוד גיזום

מדחס C.500 / C.600 ליטר - צימוד אלקטרומגנטי, שליטה בלוח

 

Screen Shot 2020-09-03 at 12.46.33.png
Screen Shot 2020-09-03 at 12.46.50.png
nblosi.png
Macdon Israel.jpg
images.jpg
A-I - 2.png
kooima-logo1.gif
Screen Shot 2020-07-11 at 22.03.20.png